Hulumtimi: Përkatësia etnike luan një rol në ndjeshmërinë ndaj sëmundjeve

Përkatësia etnike luan një rol në predispozicion ndaj sëmundjeve të caktuara dhe të ndjeshmërisë, sipas hulumtimeve shkencore në kuadër të projektit “Helius” të Shërbimit Shëndetësor të Qytetit të Amsterdamit dhe Fakultetit të Mjekësisë në kryeqytetin e Holandës.

Kështu, njerëzit që nuk janë me origjinë holandeze "të pastër" janë më të ndjeshëm ndaj depresionit, diabetit, problemeve të zemrës dhe obezitetit sesa ata që kanë rrënjë holandeze. Sipas hulumtimeve, një në pesë holandezë me origjinë turke në Amsterdam kanë simptoma depresioni, ndërsa raporti mes njerëzve me origjinë të pastër holandeze është një në 20 persona.

- Depresioni, p.sh. jo vetëm që është më e zakonshme tek qytetarët e Amsterdamit që vijnë nga Turqia, por edhe tek fëmijët e tyre që kanë lindur në Holandë, theksoi Anja Lok, anëtare e ekipit hulumtues.

Ajo i shpjegon këto gjetje pjesërisht me “statusin relativisht të ulët socio-ekonomik” të qytetarëve me origjinë turke, si dhe me faktin se kjo popullsi më shpesh përballet me diskriminim. Gjithashtu, rreth një e treta e qytetarëve të Amsterdamit me origjinë turke - si dhe ata me origjinë ganeze - janë mbipeshë. Krahasuar me këto të dhëna, kjo shifër për qytetarët me origjinë të pastër holandeze është 10 për qind.

Nga ana tjetër, holandezët janë më të prirur ndaj formave më të rënda të alkoolizmit sesa grupet e tjera etnike në Amsterdam.

Извор:  0
Објавена на 08.03.2023 09:46:00