Oksfordi ka ndaluar seksin mes profesorëve dhe studentëve

Universiteti i Oksfordit ka njoftuar se nga 7 prilli stafi akademik që ka ndonjë përgjegjësi me personat që janë ende studentë do të ndalohet të ketë marrëdhënie intime me ata persona.

Një deklaratë e botuar në The Times tha se mësuesit dhe profesorët "do të dekurajohen fuqimisht" nga hyrja në çdo marrëdhënie të ngushtë personale me studentët që tejkalon kufijtë e sjelljes profesionale. Kjo vlen edhe për studentët që kanë ndonjë përfitim ose varësi emocionale, praktike ose financiare nga një punonjës akademik.

Një profesor që nuk respekton këtë rregull do t'i nënshtrohet procedurave disiplinore në Universitet.

Извор:  0
Објавена на 08.03.2023 09:41:53