Prodhuesit e bukës kanë detyrim ta prodhojnë dhe ta vendosin në qarkullim bukën me çmimin e ngrirë

Shkuop 2 mars 2023 (MIA) - Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, në profilin e tij në Fesjbuk e ka publikuar vendimin me të cilin prodhuesit e bukës obligohen ta prodhojnë ta vendosin në qarkullim bukën me çmimin e ngrirë.

"Vendim për përcaktimin e detyrimit të tregtarëve për blerjen dhe shitjen e llojeve dhe sasive të caktuara të mallrave individuale tek konsumatorët sipas një radhitje të caktuar, me të cilën prodhuesit e bukës do të kenë detyrimin ta prodhojnë dhe ta vendosin në qarkullim bukën me çmimin e ngrirë, në një sasi prej të paktën 80 për qind të prodhimit të kësaj buke në muajin dhjetor 2022.

Shitësit me pakicë që shesin bukë, kanë detyrim në strukturën e blerjes ditore të të gjitha llojeve të bukës, të kenë të paktën 80 për qind të bukës me çmimin e ngrirë, thuhet ndër të tjera në tekstin e vendimit që sot është miratuar dhe botuar në Gazetën Zyrtare.

Извор:  0
Објавена на 03.03.2023 04:30:53